Hinnakalkulatsioon

Meie klientide jaoks on oluline, et kõik kvaliteetse tulemuse saavutamiseks vajalikud tööd oleks selgelt lahtikirjutatud. See lahtikirjutus sisaldubki hinnakalkulatsioonis.

Iga materjali kohta eraldi hinna ja teiste üksikasjade väljatoomine muudab kalkulatsiooni kliendile vähe ülevaatlikuks. Oluline on arvestada ja näidata kalkulatsioonis ära kõik tööd, mis projektis on ette nähtud. Projektis kajastamata tööde kohta lähtume kliendi soovist, kas neid kalkulatsioonis näidata või mitte. Nii sünnib koostöös kliendiga täpne maksumus, mis hakkab kajastuma lepingus. Lepingu kohta saab lähemalt lugeda siit.

Kõikidele potentsiaalsetele klientidele teeme hinnakalkulatsiooni tasuta. Hinnakalkulatsiooni aluseks on projektdokumentatsioon.